slovenčina

Goldmanova cena za životné prostredie oceňuje šesť hrdinov životného prostredia

Cena bola udelená aktivistom z Tanzánie, Kambodže, Slovenska, Peru, Portorika, Spojených štátov amerických

SAN FRANCISCO, 18. apríl 2016 – Nadácia Goldman Environmental Foundation dnes vyhlásila šesť laureátov Goldmanovej ceny za životné prostredie za rok 2016, najvyššieho celosvetového ocenenia pre ekologických občianskych aktivistov. Goldmanova cena, ktorá sa každoročne udeľuje „hrdinom“ životného prostredia z každého zo šiestich obývaných kontinentálnych regiónov sveta, je ocenením nebojácnosti občianskych aktivistov a ich významných úspechov pri ochrane životného prostredia a ich komunít.

Cena bude víťazom udelená na slávnostnej ceremónii pre pozvaných hostí o 17:30 h v budove Opery San Francisco (táto udalosť sa bude vysielať cez internet naživo cez webové sídlo www.goldmanprize.org/ceremony). V stredu 20. apríla o 19:30 h bude nasledovať slávnostná ceremónia v Ronald Reagan Building and International Trade Center vo Washingtone, D.C.

Tohtoroční víťazi sú:

EDWARD LOURE, Tanzánia
Edward Loure viedol miestnu organizáciu presadzujúcu prístup poskytovania vlastníckych práv k pôde domorodým komunitám – namiesto jednotlivcov – v severnej Tanzánii, čím sa pre budúce generácie zabezpečilo ekologické hospodárenie s viac ako 80 000 hektármi pôdy.

LENG OUCH, Kambodža
V jednej z najnebezpečnejších krajín sveta pre ekologických aktivistov Leng Ouch v utajení zdokumentoval ilegálnu ťažbu dreva v Kambodži a odhalil korupciu vedúcu k oberaniu vidieckych komunít o pôdu, v dôsledku čoho vláda musela zrušiť užívacie práva na veľké výmery pôdy.

ZUZANA ČAPUTOVÁ, Slovensko
Zuzana Čaputová, obhajkyňa verejného záujmu a matka dvoch detí, stála na čele úspešnej verejnej kampane za uzavretie skládky odpadu, ktorá by zamorila pôdu, vzduch a vodu v jej obci, a znamenala precedens pre angažovanosť verejnosti v postkomunistickom Slovensku.

LUIS JORGE RIVERA HERRERA, Portoriko
Luis Jorge Rivera Herrera pomáhal viesť úspešnú kampaň za vyhlásenie prírodnej rezervácie v severovýchodnom ekologickom koridore Portorika – významného územia hniezdísk ohrozenej morskej korytnačky kožatky veľkej – a na ochranu prírodného dedičstva ostrova pred škodlivými zásahmi.

DESTINY WATFORD, Spojené štáty americké
V komunite, ktorej environmentálne práva boli dlhodobo potláčané, aby neprekážali pri vytváraní priestoru pre ťažký priemysel, Destiny Watford inšpirovala obyvateľov štvrte v meste Baltimore na prekazenie plánov na výstavbu najväčšej spaľovne v celej krajine len menej ako jednu míľu od jej strednej školy.

MÁXIMA ACUÑA, Peru
Samozásobiteľská farmárka v severnej vrchovine Peru, Máxima Acuña, sa postavila za svoje práva na pokojné užívanie vlastnej pôdy, ktorú chcela získať spoločnosť Newmont and Buenaventura Mining, aby tak uchránila dôležité povodie pred ťažbou v povrchovom lome Conga Mine.

O Goldmanovej cene za životné prostredie
Goldmanovu cenu za životné prostredie založili v roku 1989 lídri občianskej spoločnosti a filantropi, Rhoda a Richard Goldmanovci. Víťazov ceny vyberá medzinárodná porota z neverejných nominácií predložených renomovanými environmentálnymi organizáciami a expertmi z celého sveta. Ďalšie informácie o tejto cene a jej predchádzajúcich laureátoch nájdete na www.goldmanprize.org.

# # #